Název: Analýza marketingových aktivit vybraného subjektu v cestovním ruchu
Další názvy: Analysis of marketing activities of the selected organisation in tourism sector
Autoři: Holá, Miloslava
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3125
Klíčová slova: marketingové aktivity;hotel;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing activities;hotel;SWOT analysis
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o marketingových aktivitách prováděných v hotelovém zařízení. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska se zaměřením na problematiku marketingových nástrojů. Tato teoretická východiska jsou nezbytná pro zpracování praktické části práce, která následuje v dalších kapitolách. Na začátku této části je popsána manažerská skupina Vienna International, pod jejíž vedení angelo**** Hotel Pilsen spadá. Následně jsou analyzovány marketingové aktivity hotelu a podrobně zpracována SWOT analýza. Poslední kapitola této práce obsahuje několik návrhů a doporučení určených vedení hotelu, které by vedly k zlepšení kvality služeb a zvýšení konkurenceschopnosti hotelu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis concerns about marketing activities in the hotel facility. First part of this thesis deals with theoretical possibilities with focus on marketing instruments. These theoretical conclusions are necessary in order to complete the practical part of this thesis. Firstly, the managerial group of Vienna International, which incorporates angelo**** Hotel Pilsen, is described. Subsequently, the marketing activities of the hotel are analyzed and the SWOT analysis is thoroughly elaborated. The final part of this thesis includes a couple of suggestions and recommendations for the hotel management, which could be beneficial for improving the quality of the service and better competitive ability of the hotel.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPMHola2011.pdfPlný text práce3,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola -V.pdfPosudek vedoucího práce903,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola - o.pdfPosudek oponenta práce892,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola - P.jpgPrůběh obhajoby práce277,5 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3125

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.