Title: Marketingová strategie vybrané firmy
Other Titles: Marketing Strategy of Selected Company
Authors: Chodová, Jana
Advisor: Petrtyl, Jan
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3127
Keywords: marketing;marketingová strategie;firma Pubec s.r.o.;SWOT analýza;marketingový mix
Keywords in different language: marketing;marketing strategy;firm Pubec s.r.o.;marketing mix;SWOT analysis
Abstract: Hlavním cílem této práce bylo popsání marketingové strategie realitní kanceláře Pubec s.r.o., její nástrojů, které k marketingu potřebuje a zhodnocení celkové pozice, jakou má společnost na trhu. V praktické části autorka analyzovala podnik především díky analýze 4P. Zde autorka zjistila silné a slabé stránky společnosti, její příležitosti a hrozby. Na slabé stránky se autorka snažila reagovat tím, že pro firmu navrhla určitá doporučení, která by jí měla pomoci zůstat na trhu s nemovitostmi.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the problems of the marketing strategy for real-estate agency Pubec s.r.o. The first part describes main tools, which are needed for marketing and try to find the evaluation of the position on the market. The author analyzes this company with using 4P method (price, product, price, promotion). In this part of bachelor thesis the Strengths, Weaknesses/Limitations, Opportunities, and Threats are solved. The weaknesses are solved by recommendations, which should help this company to stay on the real - estate market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP CHODOVA JANA.pdfPlný text práce673,6 kBAdobe PDFView/Open
Chodova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Chodova - O.pdfPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Chodova.pdfPrůběh obhajoby práce202,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.