Název: Marketingová strategie vybrané firmy
Další názvy: Marketing Strategy of Selected Company
Autoři: Chodová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3127
Klíčová slova: marketing;marketingová strategie;firma Pubec s.r.o.;SWOT analýza;marketingový mix
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing strategy;firm Pubec s.r.o.;marketing mix;SWOT analysis
Abstrakt: Hlavním cílem této práce bylo popsání marketingové strategie realitní kanceláře Pubec s.r.o., její nástrojů, které k marketingu potřebuje a zhodnocení celkové pozice, jakou má společnost na trhu. V praktické části autorka analyzovala podnik především díky analýze 4P. Zde autorka zjistila silné a slabé stránky společnosti, její příležitosti a hrozby. Na slabé stránky se autorka snažila reagovat tím, že pro firmu navrhla určitá doporučení, která by jí měla pomoci zůstat na trhu s nemovitostmi.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the problems of the marketing strategy for real-estate agency Pubec s.r.o. The first part describes main tools, which are needed for marketing and try to find the evaluation of the position on the market. The author analyzes this company with using 4P method (price, product, price, promotion). In this part of bachelor thesis the Strengths, Weaknesses/Limitations, Opportunities, and Threats are solved. The weaknesses are solved by recommendations, which should help this company to stay on the real - estate market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP CHODOVA JANA.pdfPlný text práce673,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chodova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chodova - O.pdfPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chodova.pdfPrůběh obhajoby práce202,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3127

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.