Title: Návrh výrobní linky inovativního produktu
Other Titles: Design of production line of an innovative product
Authors: Tomšíková, Iveta
Advisor: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Referee: Uzel Josef, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31343
Keywords: inovace;elektromobil;pájení;pasivace;výrobní linka;čas cyklu
Keywords in different language: innovation;electric vehicle;brazing;passivation;production line;cycle time
Abstract: Diplomová práce se zbývá návrhem výrobní linky pro inovativní produkt včetně jejího zásobování. V rámci práce je představena terminologie a metody z oblasti strategie, inovace a průmyslového inženýrství. Na základě analýzy trhu je určen inovativní produkt a s uvážením potřeb trhu, analýzy produktu a omezujících okolností i koncepční návrh výroby.
Abstract in different language: The diploma thesis suggests the design of a production line for an innovative product including its supply. The thesis presents terminology and methods in the field of strategy, innovation and industrial engineering. Based on the market analysis, an innovative product is determined, taking into account market needs, product analysis and constraints, concept of production is designed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomsikova.pdfPlný text práce3,33 MBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Tomsikova.pdfPosudek oponenta práce649,67 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Tomsikova.pdfPosudek vedoucího práce561,09 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Tomsikova.pdfPrůběh obhajoby práce511,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.