Title: Porovnání přístupů pro tvorbu virtuálních návodek
Other Titles: Comparison of Different Approaches for Virtual Instruction Lists
Authors: Šulc, Jan
Advisor: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Ulrych Zdeněk, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31353
Keywords: montážní návodka;videonávodka;montáž
Keywords in different language: assembly instruction list;video instruction list;assembly
Abstract: Práce se zabývá porovnáním různých přístupů tvorby virtuálních návodek. Virtuální návodky se využívají v dnešním průmyslu jako alternativa k papírovým návodkám, které slouží k zobrazení postupu montážních či demontážních operací, nebo také činností spojených s údržbou. Práce obsahuje popis současných řešení návodek, na který navazuje vytvoření vlastní videonávodky montáže. Praktické ověření funkčnosti návodky bylo provedeno měřením na studentech. Naměřené hodnoty byly podrobeny analýze, ze které vyplynuly výhody a nevýhody jednotlivých přístupů pro tvorbu montážních návodek.
Abstract in different language: The purpose of this diploma thesis is to compare different approaches for virtual instruction lists. Virtual instruction lists are used as an alternative to paper instruction lists in nowadays industry. In the virtual list can be found animation or video content of assembly operation. In this thesis was created a video instruction list for assembly of a washbasin pipeline. The functionality of the list was tested on students and the results of the testing were discussed in the thesis overview. Measured data have brought a summary of advantages and disadvantages of particular approaches for instruction lists.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sulc_2018.pdfPlný text práce6,7 MBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Sulc.pdfPosudek oponenta práce721,17 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Sulc.pdfPosudek vedoucího práce593,76 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Sulc.pdfPrůběh obhajoby práce531,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.