Title: Marketingový plán hotelu Pawlik
Other Titles: Marketing plan of hotel Pawlik
Authors: Kuklová, Linda
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Česal, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3136
Keywords: marketing;marketingový plán;marketing lázeňství;marketingový mix
Keywords in different language: marketing;marketing plan;marketing of spa;marketing mix
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá sestavením marketingového plánu pro vybranou společnost, v tomto případě pro hotel Pawlik. Cílem práce je zhodnotit současný stav a navrhnout marketingový plán na následující období. V teoretické části je představen úvod do marketingu, marketingový mix a marketingový plán. V praktické části je představen analyzovaný hotel a vlastní konstrukce marketingového plánu. Na závěr jsou uvedeny možnosti, kterými lze získat lepší postavení na trhu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the constructing of a marketing plan for a specific company, in this case for the hotel Pawlik. The aim is to evaluate the current situation and propose a marketing plan for the coming season. Introduction to marketing, marketing mix and marketing plan are presented in the theoretical part. The analyzed hotel is introduced in the practical part as well as the actual construction of the marketing plan. Finally, possibilities of how to get a better market position are given.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Kuklova_Linda_2011.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
Kuklova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Kuklova - O.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Kuklova.pdfPrůběh obhajoby práce193,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.