Title: Systémová integrace podnikových systémů SAP a SmarTeam
Other Titles: SAP and SmarTeam enterprise systems integration
Authors: Svoboda, Tomáš
Advisor: Pinte Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Basl Josef, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31363
Keywords: erp;pdm;sap;smarteam;integrace;implementace systémů;podnikové informační systémy
Keywords in different language: erp;pdm;sap;smarteam;integration;systems implementation;enterprise information systems
Abstract: Diplomová práce se zabývá zavedením integračního rozhraní pro vzájemnou komunikaci mezi podnikovými informačními systémy SAP a SmarTeam. V práci je proto provedena analýza podnikového prostředí a vlastních systémů pro stanovení požadavků na výslednou podobu rozhraní a způsobu přenosu informací. Cílem navrhovaného integračního rozhraní je automatizovaně a efektivně provádět přenos informací, CAD dat a kusovníků mezi databázemi obou systémů a ušetřit tak nadbytečnou systémovou administrativu. Zavedení integrace se provádí současně s implementací ERP SAP do prostředí výrobního závodu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the issue related to implementation of interface for mutual communication between SAP and SmarTeam systems. Thesis contains analysis of the enterprise environment and both of the systems in order to determine requirements for the final form of the interface and ways of transferring the data. The main purpose of the interface is to provide exchange of information, CAD data and BOMs between the system's databases and save redundant system administration. Implementation of the integration runs alongside the SAP ERP implementation in the production enterprise environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomas_Svoboda_18_5_2018.pdfPlný text práce4,84 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_DP_Svoboda.pdfPosudek vedoucího práce614,73 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Svoboda.pdfPosudek oponenta práce385,22 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Svoboda.pdfPrůběh obhajoby práce477,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.