Title: Zavedení systému na zadávání zakázek externími zákazníky pro oddělení kvality
Other Titles: Implementation of ordering system for Quality Department from external customers
Authors: Souček, Stanislav
Advisor: Basl Josef, Prof. Ing. CSc.
Referee: Pasternák Marcel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31364
Keywords: informační systémy;implementace;projekt;podnikové procesy;analýza is
Keywords in different language: information systems;implementation;project;business processes;is analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá zaváděním informačního systému na zadávání zakázek do vybrané společnosti. Teoretická část obsahuje popis, metody a postupy určené pro problematiku zavádění informačního systému do podniku a slouží jako podklad pro část aplikační. Aplikační část se zaměřuje na analýzu nabízených informačních systémů, výběr vhodného řešení a jeho implementaci do příslušného podniku. V závěru práce dochází k hodnocení přínosů zavedení vybraného informačního systému a je nastíněno další možné rozšíření či optimalizace.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the implementation of an information system for awarding contracts to a selected company. The theoretical part contains description, methods and procedures for the implementation of the information system into the company and serves as a background for the application part. The application part focuses on the analysis of the offered information systems, the selection of the appropriate solution and its implementation in the respective company. In conclusion of the thesis, there is assessing the benefits of the implementation of selected information system and outlined possible further ex-pansion and optimization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Soucek.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_DP_Soucek.pdfPosudek vedoucího práce540,76 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Soucek.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Soucek.pdfPrůběh obhajoby práce469,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31364

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.