Title: Problematika leasingu v účetních systémech
Other Titles: Issue of a lease in the accounting systems
Authors: Grösslová, Marie
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Krbcová Markéta, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31371
Keywords: finanční leasing;česká účetní legislativa;systém mezinárodních účetních standardů ias/ifrs
Keywords in different language: financial leasing;czech accounting legislation;international accounting standards
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá porovnáním leasingového financování ve dvou účetních systémech, české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů, konkrétně IAS 17 Leasingy a IFRS 16 Leasingy. Zpočátku je věnována pozornost právní úpravě leasingového financování z pohledu české legislativy a z pohledu Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. V závěru teoretické části je tabulka shrnující rozdíly mezi českou účetní legislativou, IAS 17 a IFRS 16. Následně jsou v praktické části tyto teoretické poznatky aplikovány a je analyzován vliv jednotlivých účetních systémů na účetní výkazy a vybrané finanční ukazatele.
Abstract in different language: The main aim of this diploma thesis is to compare the area of leasing financing in two different accounting systems, the Czech Accounting Legislation and International Accounting Standards, particularly IAS 17 Leases and IFRS 16 Leases. At the beginning of this work there is part that is focused on the legislation of lease in the Czech Republic and on the lease regulation in the International Accounting Standards IAS/IFRS. At the end of the theoretical part there is a tab that shows the differences between lease financing in Czech accounting legislation, IAS 17 and in the IFRS 16. Consequently, in practical part this theoretical knowledge is applied and the influence of each accounting system on financial reports and selected financial indicators is analyzed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace-HOTOVO.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFView/Open
DP_Grosslova_VP.pdfPosudek vedoucího práce593,19 kBAdobe PDFView/Open
DP_Grosslova_OP.pdfPosudek oponenta práce608,9 kBAdobe PDFView/Open
DP_Groslova.pdfPrůběh obhajoby práce123,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31371

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.