Title: Komparace mzdového účetnicví ČR a Německa
Other Titles: Comparison of wages accounting of the Czech Republic and Germany
Authors: Jirková, Veronika
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31375
Keywords: mzda;superhrubá mzda;zdanění závislé činnosti;zdravotní pojištění;pojištění na sociální zabezpečení;daňové zatížení
Keywords in different language: wage;super-gross wage;taxation of employment;health insurance;social insurance;tax burden
Abstract: Předložená diplomová práce se v teoretické části zaměřuje na vymezení a shrnutí základních informací k problematice daňových a pojistných odvodů z mezd na území České republiky a Německa. V praktické části je nejprve provedena komparace řešení problematiky sociálního, zdravotního pojištění a daní z mezd v ČR a SRN. Následně je provedena analýza zatížení zaměstnanců obligatorními odvody z mezd na území obou států a kvantifikován vliv diferenciace v oblasti daní a pojistných odvodů na výši čisté mzdy u různých typů poplatníků. Analýza je prováděna dle legislativní úpravy v roce 2016 a je zaměřena na zatížení odvody z mezd u sociálně znevýhodněných zaměstnanců.
Abstract in different language: The presented diploma thesis and its theoretical part is focused on the definition and summary of the basic information, concerned the field of tax and insurance contributions, gain from wages in the Czech Republic and Germany. In the practical part the comparison of solving the issues of social and health insurance including taxes in the Czech Republic and Germany is carried out firstly. Then the analysis of employee´s tax burden, made by obligatory contributions of wages in the territories of both countries is researched here. The quantification of the influence of the differentiation in the issue of taxes and insurance levy to the amount of take-home pays at various types of taxpayers is studied here too. The analysis is taken on the basis of the legislative adjustment valid from the year 2016. It is focused on the burden of wage levy at socially disadvantaged employees.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jirkova.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Jirkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce493,72 kBAdobe PDFView/Open
Jirkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce886 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Jirkova.pdfPrůběh obhajoby práce210,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.