Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBrandová, Iva
dc.contributor.refereeKroupová Pavla, Ing.
dc.date.accepted2018-6-6
dc.date.accessioned2019-03-15T10:11:23Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:11:23Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier74739
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31384
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na analýzu výkonnostních ukazatelů v malých municipalitách. Teoretická část popisuje výkonnost a měření na obecné úrovni. Dále charakterizuje příjmy a výdaje municipálních celků. Další část teoretické části definuje možnosti měření vlastní výkonnosti na úrovni municipalit. Praktická část se věnuje konkrétním obcím a jejich měření výkonnosti. Poté jsou v praktické části shrnuty komplexní výsledky měření z pohledu autorky i z pohledu obyvatel daných obcí. V závěru diplomové práce jsou zhodnoceny výsledky a formulovány doporučení jednotlivým obcím.cs
dc.format134 s. (186 949 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmunicipalitacs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectpříjmycs
dc.subjectvýdajecs
dc.titleHodnocení výkonnosti na úrovni municipalitcs
dc.title.alternativeThe performance evaluation of municipalitiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe submitted diploma thesis is focused on the analysis of performance indicators in small municipalities. The theoretical part describes performance and measurement at a general level. It further characterizes the revenues and expenses of the municipal units. The next part of the theoretical part defines the possibilities of measuring the performance at the municipal level. The practical part is devoted to particular municipalities and performance of their measurement. The practical part summarizes the complex results of the measurements from the point of view of the author and from the point of view of the inhabitants of the given municipalities. The results are evaluated and the recommendations of the individual municipalities are formulated in the end of the diploma thesis.en
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedperformanceen
dc.subject.translatedmeasurementen
dc.subject.translatedrevenuesen
dc.subject.translatedexpenditureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Brandova Iva.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
DP_Brandova_VP.pdfPosudek vedoucího práce642,25 kBAdobe PDFView/Open
DP_Brandova_OP.pdfPosudek oponenta práce589,76 kBAdobe PDFView/Open
DP_Brandova.pdfPrůběh obhajoby práce167,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.