Title: The Importance of Body Art in the 21st Century USA
Other Titles: The Importance of Body Art in the 21st Century USA
Authors: Pekařová, Klára
Advisor: Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Referee: Hostýnek Tomáš
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31416
Keywords: umění;bodyart;tetování;piercing;skarifikace;vězeňská tetování;gangy;celebrity
Keywords in different language: art;bodyart;tattoo;piercing;scarification;prison tattoo;gangs;celebrities
Abstract: Práce se zabývá tématem bodyartu jako umění v severní Americe a jeho významu. Postupně představuje historii tetování obecně na celém kontinentu a jeho vývoj. Protože bodyart není jen tetování, jsou ukázány také různé formy piercingu. Pro lepší představu jsou na konci práce přílohy zobrazující formy modifikací lidského těla. Následně je vysvětlen význam, který má toto umění umění v Americe představeny jsou vězeňská tetování, tetování gangů a tetování známých osobností, krátce take tetování politiků.
Abstract in different language: The work shows the theme of bodyart as art in North America and its significance. It presents the history of tattooing in general and its development. Because bodyart is not just a tattoo, different forms of piercing are shown as well. At the end of the work are attachments for better imagination of different forms of modification of the human body. Subsequently, it explains the importance of this art of art in America - prison tattoos, gang tattoos and tattoos of well-known personalities and also tattoed politicians.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The Importance of Body Art in the 21st Century USA.pdfPlný text práce3,25 MBAdobe PDFView/Open
Bezchlebova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce616,76 kBAdobe PDFView/Open
Bezchlebova - oponent.pdfPosudek oponenta práce590,03 kBAdobe PDFView/Open
Bezchlebova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce358,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31416

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.