Title: Czenglish: Common Mistakes in English Pronunciation Made by Czech People
Other Titles: Czenglish: Common Mistakes in English Pronunciation Made by Czech People
Authors: Tauber, Martin
Advisor: Kobylak Skyland Václav, Bc.
Referee: Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31424
Keywords: czenglish;výslovnost;chyby;češi;čeština;angličtina.
Keywords in different language: czenglish;pronunciation;mistakes;czech;english
Abstract: Účelem této bakalářské práce je upozornit na opakované výslovnostní chyby Čechů v angličtině a pomoci Čechům se těchto chyb v budoucnu vyvarovat. Teoretická část popisuje fonetické a fonologické termíny a prostředky používané v celém dokumentu. Praktická část vychází z dlouhodobé analýzy anglicky mluvících Čechů a: - pomáhá si uvědomit rozdíly mezi anglickou a českou výslovností - srovnává podobné a obvykle zaměňované zvuky v těchto jazycích - vysvětluje určitá pravidla a způsoby anglické výslovnosti Práce také kritizuje zanedbávání anglické výslovnosti v českém vzdělávacím systému.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor's thesis is to point out the pronunciation mistakes repeatedly made by Czechs in English, and to help them avoid making the mistakes in the future. The theoretical part describes phonetical and phonological terms and tools that are used throughout the document. The practical part is based on long-term analysis of English speaking Czechs, and it: - helps realize the differences between English and Czech pronunciation - compares similar and commonly substituted sounds in these languages - explains certain rules and ways of English pronunciation The thesis also criticizes the neglect of English pronunciation in the Czech educational system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THESIS v2 TAUBER _ FINAL PRINT VERSION.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Tauber - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce254,85 kBAdobe PDFView/Open
Tauber - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce470,94 kBAdobe PDFView/Open
Tauber - oponent.pdfPosudek oponenta práce437,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.