Title: Translation of a legal text with a commentary and glossary
Other Titles: Translation of a legal text with a commentary and glossary
Authors: Čtvrtečková, Markéta
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31426
Keywords: právnická angličtina;překlad;zákoník státu utah;makro analýza;mikro analýza;glosář
Keywords in different language: legal english;translation;the utah code;macro approach;micro approach;glossary
Abstract: Tato práce se zabývá překladem právnického textu. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje teorii překladu a teorii právnické angličtiny. Praktická část obsahuje samotný překlad společně s mikro a makro analýzou a glosářem.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis deals with a topic of the translation of a legal text. The Thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part contains the theory of translation and the theroy of legal English. The practical part contains the translation itself with the macro approach and micro approach and the glossary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BACHELOR THESIS 3x.pdfPlný text práce945,6 kBAdobe PDFView/Open
Ctvrteckova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce493,91 kBAdobe PDFView/Open
Ctvrteckova - oponent.pdfPosudek oponenta práce461,43 kBAdobe PDFView/Open
Ctvrteckova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce279,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.