Title: The Role of Medical Interpreter
Other Titles: The Role of Medical Interpreter
Authors: Dušková, Eva
Advisor: Kobylak Skyland Václav, Bc.
Referee: Dworak Joanna Katarzyna
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31427
Keywords: tlumočení;historie tlumočení;rozdíly mezi tlumočením a překladem;úroveň znalosti jazyka;módy tlumočení;druhy tlumočení;tlumočení ve zdravotnické oblasti;etický kodex;chyby v oblasti zdravotnického tlumočení
Keywords in different language: background of interpreting;history of interpreting;differences between interpreting and translation;levels of language proficiency;modes of interpreting;types of interpreting services;medical interpreting;code of ethics;errors in medical interpreting
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo přiblížit úlohu zdravotnického tlumočníka. Nejdříve je vysvětleno, co profese tlumočení obnáší a je popsána historie vzniku této aktivity. Dále je hned v několika oblastech poukázáno na rozdíly, které jsou mezi tlumočením a překladem. Poté je charakterizováno, jaké jsou úrovně znalosti jazyka, jaké existují variace módů a typy tlumočení podle oblasti. Následující část popisuje konkrétně tlumočení v oblasti zdravotnictví, společně s etickým kodexem a chybami, kterých se tlumočníci dopouští. Názorně jsou uvedeny symboly i zkratky, které tlumočníci využívají při psaní svých poznámek. Poslední část práce obsahuje dotazník s 8 otázkami, který byl sestaven na základě teoretické části bakalářské práce. Na něj odpovídalo 10 tlumočníků z různých částí světa a jejich odpovědi byly poté vyhodnoceny.
Abstract in different language: The major objective of this thesis is to describe and further analyze the role of medical interpreter. The first section of this thesis gives a brief overview of what is interpreting and history of such activity. The second section presents the differences between interpretation and translation, describes the levels of language proficiency, modes of interpreting and types of interpreters. The third section is concerned with the explanation of medical interpretation and proceeds as follows: identification of code of ethics, typical errors that are made by medical interpreters and examples of abbreviations as well as symbols, which are commonly used in note-taking method. The final chapter is the practical part, which draws upon the theory mentioned in the thesis and includes a survey along with the answers of the participants and analysis of the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP DUSKOVA EVA.pdfPlný text práce935,74 kBAdobe PDFView/Open
Duskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce439,09 kBAdobe PDFView/Open
Duskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce477,09 kBAdobe PDFView/Open
Duskova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce233,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.