Title: How the Second World War influenced American cinematography in the 20th and 21st century
Other Titles: How the Second World War influenced American cinematography in the 20th and 21st century
Authors: Frolík, Michal
Advisor: Hostýnek Tomáš
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31428
Keywords: druhá světová válka;populární kultura;kinematografie;světová politika;spojené státy americké
Keywords in different language: second world war;popular culture;cinematography;world politics;united states of america
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem populární kultury a vlivem důležitého konfliktu na její subjekty. Tyto subjekty jsou zejména filmy vyrobené produkcí Spojených států amerických. Dále jsou porovnávány dobové rozdíly a reakce na tyto filmy, jak veřejností, tak i kritiky. Práce ukazuje, jak se filmy dají použít k propagaci určité myšlenky nebo jak diváci reagují na různé a často i skryté impulzy. Také je ukázáno, jak se navzájem ovlivňují filmy a světová politika. Práce ještě obsahuje doplňující obsah pro rozšíření celého kontextu a další subjekty populární kultury spolu s teorií populární kultury.
Abstract in different language: This bachelor thesis covers the theme of popular culture and the influence of a major conflict on the subjects of popular culture. These subjects are movies made by the sole production of the United States of America. It compares the periodical differences and receptions of the movies by the public and by the professionals. It also shows how the movies can be used to promote a certain agenda and how the viewer reacts on and often hidden impulses sent by the movies. The work also uncovers the relations between movies and world politics. The thesis also contains contextual references and other subjects of popular culture with theoretical definitions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Michal Frolik.pdfPlný text práce747,3 kBAdobe PDFView/Open
Frolik - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce446,31 kBAdobe PDFView/Open
Frolik - oponent.pdfPosudek oponenta práce616,8 kBAdobe PDFView/Open
Frolik - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce244,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.