Title: The Coverage of Brexit in the British Press
Other Titles: The Coverage of Brexit in the British Press
Authors: Kuchynková, Veronika
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31432
Keywords: velká británie;evropská unie;brexit;britský tisk;vystoupení z eu;referendum;seriózní tisk;bulvární tisk;britský euroskepticismus;pravicový tisk;levicový tisk
Keywords in different language: great britain;the european union;brexit;british press;withdrawal from the eu;referendum;broadsheet;tabloid;british euroscepticism;right-oriented press;left-oriented press
Abstract: Hlavním cílem této práce, jejíž název je Obraz Brexitu v britském tisku, je analyzovat jakým způsobem britský tisk popisuje vztah mezi Velkou Británií a Evropskou unií, a to především s ohledem na vystoupení Británie z Evropské unie, dále pak popsat vztahy mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Samotná práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a obsahuje čtyři kapitoly. První tři kapitoly patří do části teoretické a obsahují teoretické informace o britském tisku a jeho dělení a o Velké Británii a jejím vztahu k Evropské unii, včetně historického kontextu. Čtvrtá kapitola patří do části praktické a zabývá se analýzou jednotlivých novinových článků, čerpaných jak ze seriózního tisku, jako například z The Guardian, Independent nebo The Daily Telegraph, tak z bulvárnáho tisku jako je The Sun nebo Daily Mail.
Abstract in different language: This bachelor thesis is called The Coverage of Brexit in the British Press and its main purpose is to analyse the press coverage of the relations between the United Kingdom and the European Union (hereinafter referred to as "Britain" and the "EU") in the context of Britain´s withdrawal from the EU, additionally, to describe the relationship between Britain and the EU. The thesis itself is divided into theoretical and practical parts and into four basic chapters. The first three chapters provide the theoretical information about British press and its division and about the United Kingdom and its relationship to the European Union, including the retrospective view. The fourth chapter is a practical one and deals with comparing of the particular newspaper articles retrieved from the broadsheets The Guardian, Independent, The Daily Telegraph and from the tabloids The Sun and Daily Mail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kuchynkova Veronika_F15B0123.pdfPlný text práce803,96 kBAdobe PDFView/Open
Kuchynkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce498,92 kBAdobe PDFView/Open
Kuchynkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce467,75 kBAdobe PDFView/Open
Kuchynkova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce252,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.