Title: Word-formation processes with focus on the Internet communication
Other Titles: Word-formation processes with focus on the Internet communication
Authors: Štěrbová, Ilona
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Dworak Joanna Katarzyna
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31442
Keywords: slovo;slovotvorba;složená slova;konverze;připojování;zpětné formování;zdvojování;zkratky;internetový jazyk;smajlíky;logogramy;nespisovný jazyk;vynechání písmen
Keywords in different language: word;word formation;compounding;conversion;affixation;back formation;reduplication;abbreviations;internet language;emoticons;logograms;nonstandard spelling;omitted letters
Abstract: Cílem této bakalářské práce je poskytnout přehled typů slovotvorných procesů, které umožnují tvorbu nových slov a názorně ukázat množství tvarů, které existují. Tato práce se dále zabývá specifickými jazykovými prvky, které se objevují v rámci internetové komunikace. Aby byla práce jasná a lépe srozumitelná, každé téma je doplněno vhodnými příklady. Praktická část se zaměřuje na internetové výrazy a jejich povědomí mezi lidmi různého věku a národnosti, s různými úrovněmi znalosti anglického jazyka.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to provide an outline of types of word formation processes, which enable the creation of new words and to illustrate the range of patterns that exists. Moreover, it deals with the specific linguistic features and phenomena which appear in the Internet communication. Each topic is accompanied by appropriate examples to make the thesis more comprehensible and obvious. The practical part focuses on the awareness of the Internet expressions among people of different age and nationality, at various levels of the English language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.pdfPlný text práce609,55 kBAdobe PDFView/Open
Sterbova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce478,45 kBAdobe PDFView/Open
Sterbova - oponent.pdfPosudek oponenta práce484,18 kBAdobe PDFView/Open
Sterbova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce292,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.