Title: Analysis of Jan Špilar company included technical glossary.
Other Titles: Analysis of Jan Špilar company included technical glossary.
Authors: Velichová, Markéta
Advisor: Kobylak Skyland Václav, Bc.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31447
Keywords: obchod;ekonomická analýza;společnost;akvakultura;zpracování ryb;organizační struktura;maloobchod;velkoobchod;konkurence;dodavatel;analýza silných;slabých;stránek hrozeb a příležitostí;glosář;marketing
Keywords in different language: business studies;economic analysis;company;freshwater aquaculture;fish processing;an organizational structure;a retail;a wholesale store;a competitor;a supplier;swot analysis;a glossary;profitability;marketing
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá studiem z oblasti obchodu. Toto téma bylo vybráno s respektem k panu Špilarovi, majitelem firmy, který patří k jednomu z nejúspěšnějších podnikatelů v západním regionu Čech. Bakalářská práce je rozdělena do kapitol. Jsou zde rozebrány témata, která se vztahují k podnikání Jana Špilara, jako například akvakultura a zpracování ryb. Zpracován je zde i maloobchod, který patří k velkoobchodu Jana Špilara. K velkoobchodu a přímo k jeho výrobně je zpracován slovník pojmů z této oblasti. Dále jsou vypracovány důležité ekonomické analýzy jako je ROA a ROE. Rozebraná je také SWOT analýza podniku. Autor se zabývá marketingem jak obecně, tak i detailně. Kde je aplikovaný přímo na tuto společnost. Výsledkem této bakalářské práce jsou ekonomické analýzy, které vypovídají o tom, že Jan Špilar vede svůj podnik výborně. Je zobrazen neustálý ekonomický růst a stále rozšiřuje své možnosti. Tato firma má velký potenciál do budoucna. Autor věří v rozšíření této firmy v budoucnu do evropské unie.
Abstract in different language: Bachelor's thesis deals with business studies. The Bachelor's thesis is structured into capitols. The author deals with the topic of freshwater aquaculture which is related to the field of business of Jan Špilar. It includes statements about freshwater aquaculture history, market and trade generally. Fish processing, final processing and freezing of fish which is necessary for producing is described in detail. The thesis deals with the whole sale and retail of Jan Špilar and both of them are introduced as well as the economical analysis such as ROA, ROE and SWOT analysis. These analyses are explained both theoretically and practically. The main Czech and foreign competitors as well suppliers are described. This Bachelor's thesis contains a technical and store glossary from the area of production. Marketing is an important instrument in business and belongs to this thesis. It involves history of marketing, benefits of marketing planning, marketing mix, the four Ps models which is applied on Jan Špilar's product, AIDA, marketing strategy, business analysis, new product development, marketing research and Maslow's hierarchy on needs
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Velichova Marketa PDF CD.pdfPlný text práce349,91 kBAdobe PDFView/Open
Velichova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce457,29 kBAdobe PDFView/Open
Velichova - oponent.pdfPosudek oponenta práce583,52 kBAdobe PDFView/Open
Velichova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce266,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.