Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHanzelínová Lada, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKartýsková, Lenka
dc.contributor.refereePaitlová Jitka, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-5
dc.date.accessioned2019-03-15T10:11:47Z-
dc.date.available2016-6-30
dc.date.available2019-03-15T10:11:47Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017-4-11
dc.identifier72166
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31453
dc.description.abstractCílem této práce je srovnání interkulturních rozdílů v obchodní etiketě. V teoretické části byl definován kulturní a komunikační kontext. Je zde nastíněno rozdělení kulturních dimenzí podle nejvýznamnějších autorů zabývající se výzkumem v této oblasti. Tato práce se věnuje aspektům neverbální komunikace, jejímu rozdělení a projevům, které můžeme využit při obchodním jednání. Cílem praktické části bylo přiblížení teoretických poznatků a jejich porovnání v praxi. Jde o komparaci kulturních a komunikačních specifik při obchodních jednáních z pohledu obou kultur tj. české kultury a kultury německy hovořících zemí.cs
dc.format49 s. (91 604 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectetiketacs
dc.subjectinterkulturní rozdílycs
dc.subjectneverbální komunikacecs
dc.subjectobchodní jednánícs
dc.subjectdress codecs
dc.titleObchodní etiketa v interkulturním srovnání se zaměřením na německé jazykové prostředícs
dc.title.alternativeBusiness etiquette in intercultural comparisons with a focus on German-speaking surroundingsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this study is to compare the intercultural differences in business etiquette. In the theoretical part was defined cultural and communication context. There outlined the distribution of cultural dimensions most authors involved in research in this area. This work addresses aspects of nonverbal communication, its distribution and expressions that can be used in business negotiations. The practical part was to approach the theoretical knowledge and practical comparison. It is a comparison of cultural and communication specifics in trade negotiations from the perspective of both cultures ie. The Czech culture and culture of German-speaking countries.en
dc.subject.translatedetiquetteen
dc.subject.translatedintercultural differencesen
dc.subject.translatednon-verbal communicationen
dc.subject.translatedbusiness negotiationsen
dc.subject.translateddress codeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obchodni etiketa v interkulturnim srovnani se zamerenim na nemecke jazykove prostredi.pdfPlný text práce742,88 kBAdobe PDFView/Open
kartyskova_hanzelinova.JPGPosudek vedoucího práce2,57 MBJPEGView/Open
kartyskova_paitlova.pdfPosudek oponenta práce506,36 kBAdobe PDFView/Open
kartyskova_O.pdfPrůběh obhajoby práce322,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.