Název: Podnikatelský plán vybraného podniku
Další názvy: The business plan of the selected company
Autoři: Nguyen, Thu Trang
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Kunešová, Hana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3148
Klíčová slova: založení podniku;marketingové plánování;analýza trhu;marketingový mix
Klíčová slova v dalším jazyce: establishing business;marketing planning;market analysis;marketing mix
Abstrakt: Práce představuje obecný přehled o daném tématu. Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat podnikatelský plán konkrétného podniku. Tímto podnikem je módní salón zaměřený na dámské zakázkové šití. Teoretická část zahrnuje teoretický rámec základů podnikání, jeho jednotlivé náležitosti, a základní definice týkající se marketingového plánování a jeho prvků. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření, které se skládá ze dvou výzkumů, první výzkum zkoumá spokojenost stávajících zákaznic a druhý je zaměřený na potenciální zákaznice. Dále je vypracován marketingový plán s podrobně zpracovanými návrhy týkajících se jednotlivých prvků, které jsou jeho součástí.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is introduced by a general overview of the topic. The aim of this thesis was to develop a business plan for a specific company. This trendy salon is focused on tailor making of women?s dresses for special occasions. The theoretical part includes theoretical framework of business basics, its individual aspects, and basic definitions relating to the marketing plan and its elements. The practical part contains a questionnaire, which consists of two surveys, the first research examines the satisfaction of existing customers and the other is aimed at potential customers. It is prepared with a detailed marketing plan processed proposals relating to the various elements that are part of it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Podnikatelsky plan vybraneho podniku - Thu Trang Nguyen.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nguyen - V.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nguyen_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nguyen.pdfPrůběh obhajoby práce176,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3148

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.