Název: Marketingový plán vybrané organizace
Další názvy: Marketing plan of selected organization
Autoři: Pech, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3150
Klíčová slova: sestavení;marketingový plán;marketingové plánování;organizace
Klíčová slova v dalším jazyce: draw up;marketing plan;marketing planning;organization
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na sestavení marketingového plánu organizace. Vybranou organizací je Anglická školka EUFRAT, s.r.o. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Teorie marketingového plánování je představena v první části. Názory odborníků na marketingové plánování jsou popsány a zároveň porovnány za účelem připravit odpovídající strukturu pro sestavení marketingového plánu. Vybraná organizace je představena ve druhé části. Součástí představení organizace je zhodnocení její stávající marketingové strategie. Ve třetí části bakalářské práce jsou aplikovány teoretické informace z první části. Byl proveden marketingový výzkum za účelem získat informace potřebné pro sestavení marketingového plánu. Následně byl sestaven marketingový plán. Dále byla rozpracována doporučení pro vedení organizace k realizaci daného marketingového plánu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is aimed at drawing up a marketing plan of the organization. The chosen organization is Anglická školka EUFRAT, s.r.o. The thesis is divided into three main parts. The theory of marketing planning is introduced in the first part. Perspectives of experts on marketing planning are described and simultaneously compared in order to prepare a proper structure for the marketing plan creation. The chosen organization is introduced in the second part. The company introduction covers the evaluation of the organization?s current marketing strategy. In the third part of the bachelor thesis the theoretical information from the first part was put into practice. A marketing research was carried out in order to gain valuable information for the marketing plan creation. Subsequently, the marketing plan was drawn up. In addition to the marketing plan, recommendations for its implementation to the management of the organization were made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PECH, J. Marketingovy plan vybrane organizace, Bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pech -V.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pech - O.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pech.pdfPrůběh obhajoby práce173,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3150

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.