Title: Bezpečnostní politika
Other Titles: Security Policy
Authors: Hošťálková, Kristina
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Hrudka Josef, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31505
Keywords: bezpčnostní politika;bezpečnost;obrana;terorismus;ozbrojené síly;strategie;organizace spojených národů;severoatlantická organizace;organizace pro bezpečnost a spolupráci v evropě;evropská unie;česká republika
Keywords in different language: security policy;safe;defense;terrorism;armed services;strategy;united nations;north atlantic treaty organization;organization for security and cooperation in europe;european union;the czech republic
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na téma Bezpečnostní politika. Popisuje bezpečnostní politiku v ČR, v Evropské unii, ale i na mezinárodní úrovni, a to jakým způsobem jsou všechny tyto úrovně propojeny. V další části jsou postupně detailněji popsány bezpečnostní hrozby, jednotlivé organizace, jejich úloha a činnost v oblasit obrany a bezpečnosti. Celá práce je zakončena vyhodnocením dotazníku, jehož účelem bylo zjistit, zda se čeští občané cití v naší zemi bezpečně a zda jsou spokojeni s tím, jakým způsobem je zajištěna/nezajištěna bezpečnost ze strany českých i zahraničních aktérů v oblasti bezpečnostní politky.
Abstract in different language: This thesis is focused on the security policy. It describes the security policy in the Czech republic, in the European Union and also internationally. The next part of this thesis is focused on individual security threats, individual organizations, their aims and activities in the security and defense department. The whole thesis is finished with questionnaire whose purpose is to find out how the Czech citizens feel safe in our country and how are they satisfied with safe and defense securing by the Czech and by the international parties of the safe and defense department.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristina_Hostalkova_ DP Bezpecnostni politika.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Hostalkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce685,64 kBAdobe PDFView/Open
Hostalkova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce410,13 kBAdobe PDFView/Open
Hostalkova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce349,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.