Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSequensová Helena, Mgr.
dc.contributor.authorHuňáčková, Tereza
dc.contributor.refereeLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.date.accepted2018-5-23
dc.date.accessioned2019-03-15T10:12:08Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:12:08Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-26
dc.identifier73941
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31506
dc.description.abstractTématem mé diplomové práce jsou činnosti personálního oddělení. V první části práce se věnuji obecně tématu lidských zdrojů, personálnímu oddělení a personální strategii. Další část je hlavní částí mé diplomové práce, zabývám se v ní jednotlivými činnostmi personálního oddělení. Tato část začíná kapitolami o vytváření a analýze pracovních míst, následuje proces plánování zaměstnanců, na který navazuje proces získávání, výběr a přijímání zaměstnanců. Poté se věnuji rozmisťování pracovníků a řízení pracovního výkonu. Dále pokračuji kapitolou o odměňování a vzdělávání pracovníků. Poslední kapitola v této části je o obecné péči o zaměstnance. Následující kapitola je věnována adaptačnímu procesu. Tuto činnost personálního oddělení jsem nechala samostatně, protož je podle mého názoru nejzajímavější a také nejobsáhlejší. To je také důvod proč jsem si adaptační proces zvolila pro svou praktickou část, ve které popíši adaptační proces firmy Škoda JS a.s.cs
dc.format100 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpersonalistikacs
dc.subjectpersonalistécs
dc.subjectpracovnícics
dc.subjectorganizacecs
dc.subjectpersonální činnostics
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.titleČinnosti personálního oddělenícs
dc.title.alternativePersonal Department Activitiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programVeřejná správacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of my dissertation is Activities of the personal department. In introduction the dissertation describes the management of human sources, personal departure, and personal strategy in general. The work consists of each personal activities in next chapter. This chapter also includes information about analysis of workplaces, selection, distribution, and supervision of employees then management of performance and assessment. The last pages of this chapter are dedicated to rewarding, education, and care of the employees. Following chapter is all about adaptation process. This part of the dissertation is the most interesting and the largest. The last chapter of the work consists of the practical part which describes adaptation process in the company called Škoda JS a.s.en
dc.subject.translatedpersonal departmenten
dc.subject.translatedhuman sourcesen
dc.subject.translatedpersonal activitiesen
dc.subject.translatedworkersen
dc.subject.translatedhuman resources officeren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Hunackova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce417,88 kBAdobe PDFView/Open
Hunackova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce417,88 kBAdobe PDFView/Open
Hunackova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce339,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31506

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.