Název: Marketingový plán vybraného podniku
Další názvy: Marketing plan of chosen company
Autoři: Pudilová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3151
Klíčová slova: marketing;marketingový plán;marketingové plánování
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing plan;marketing planning
Abstrakt: Práce pojednává o systému marketingového plánování, tedy jak správně sestavit marketingový plán příštího období na základě provedených analýz a podnikových informací. Tento plán byl aplikován na firmu SWENS PLUS s. r. o. sídlící v Českých Budějovicích. Tvorba plánu poskytuje podniku jistou konkurenční výhodu oproti jiným podnikům, především díky tomu, že udává přesný směr jejího snažení. Práce je rozdělena do dvou částí, v první části je vypracován teoretický úvod a za pomocí odborné literatury charakterizovány hlavní aspekty marketingového plánování. Následuje praktické zpracování, kde je sestaven konkrétní marketingový plán podniku. Závěrečnou a poměrně důležitou částí práce je sestavení akčních plánů pro rok 2013. Daných cílů se firma bude snažit docílit především prostřednictvím zvýšené propagace podniku a zefektivněním distribuce firemních výrobků.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted thesis deals with the system of a marketing plan, how to compile it properly for the following period. All the process is based on conducted analyses and information coming from the company resources. This plan was applied to SWENS PLUS company ltd located in České Budějovice. The targets which have been set as a part of the whole plan enable the company to compete with other enterprises and maintain or increase company?s market share. The thesis is divided into two parts. The principal object of the theoretical part is to characterize the main aspects of creating a marketing plan as a whole. Subsequently, these elements are applied in the second practical part. The final part consists of specific action plans of the company for 2013. The company is going to achieve its targets mainly by increased promotion and more effective distribution of its products.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pudilova, bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce611,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pudilova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pudilova - O.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pudilova.pdfPrůběh obhajoby práce167,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3151

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.