Title: Aktivní osciloskopická sonda
Other Titles: Active Oscilloscope probe
Authors: Vlček, Lukáš
Advisor: Voborník Aleš, Ing. Ph.D.
Referee: Švarný Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31531
Keywords: aktivní sonda;osciloskop;vstupní dělič;operační zesilovač;měření sondy
Keywords in different language: active probe;oscilloscope;input divider;operational amplifier;probe measurement
Abstract: Tato práce se zabývá příslušenstvím k měření osciloskopem, kterými jsou osciloskopické sondy. V první části se nachází přehled dostupných sond s krátkým vysvětlením rozdílů mezi nimi. Před samotným návrhem je uvedeno, jaké aktivní prvky je možné pro stavbu sondy použít. Praktická část se věnuje návrhu aktivní osciloskopické sondy, její realizaci a také měření hotového výrobku. V závěru práce lze najít shrnutí naměřených dat a vyhodnocení výsledků.
Abstract in different language: This thesis deals with the oscilloscope measuring accessories, which are oscilloscope probes. In the first part there is an overview of available probes with a short explanation of the differences between them. Before designing, it is started, which active elements can be used for the construction. The practical part deals with the design of an active oscilloscope probe, its realization and the measurement of the final product. At the end of this thesis is a summary of the measured data and evaluation of the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukas Vlcek_DP.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
074882_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,94 kBAdobe PDFView/Open
074882_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,79 kBAdobe PDFView/Open
074882_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce278,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.