Title: Pohybový modul robotické platformy
Other Titles: Motion module for robotic platform
Authors: Kanta, Jiří
Advisor: Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Vaňkát Martin, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31604
Keywords: ndt inspekce;robotika;ozubená kola;návrh;prototyp;ložisko;hřídel;konstrukce
Keywords in different language: ndt inspection;robotics;gears;design;prototype;bearings;shaft;construction
Abstract: Tato bakalářská práce obsahuje rešerši robotického NDT testování v energetice, výběr vhodné varianty podvozku pro manipulátor určený k NDT inspekcím, konstrukční návrh zadní nápravy. Dále pak konstrukční návrh přední nápravy s pevnostními výpočty hřídelí a kontrolou ložisek na trvanlivost. Závěr práce je věnován odzkoušení prototypu v provozu.
Abstract in different language: This bachelor thesis contains the literature review of robotic NDT testing in power engineering; the selection of a suitable kind of chassis for the manipulator designed for the NDT testing; the design of the rear axle of the robot. The text continues with the design of the front axle with calculation of the shaft strength and bearing durability. The conclusion of the thesis is devoted to the testing of the prototype in operation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jiri KANTA 2018.pdfPlný text práce8,94 MBAdobe PDFView/Open
Kanta_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce691,59 kBAdobe PDFView/Open
Kanta_oponent.pdfPosudek oponenta práce853,65 kBAdobe PDFView/Open
Kanta.pdfPrůběh obhajoby práce281,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.