Title: Přínos tenké vrstvy pro zvýšení korozní odolnosti tepelných upínačů
Authors: Burda, Vít
Advisor: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Referee: Strejcius Josef, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31618
Keywords: koroze;tenká vrstva;pvd;tepelný upínač;povrchová úprava
Keywords in different language: corrosion;thin film;pvd coating;shrink fit chucks;surface finishing
Abstract: Předmětem diplomové práce je hodnocení přínosu tenké vrstvy ZrN/TiAlN pro zvýšení korozní odolnosti tepelných upínačů. Vzorky tepelných upínačů s tenkou vrstvou jsou porovnávány s klasickými upínači s omílaným povrchem a vzorky s kuličkovaným povrchem. Porovnávána byla korozní odolnost popisovaných povrchových úprav, a také vhodnost použitých mechanických úprav povrchu z hlediska korozní odolnosti. Zvolené korozní testy simulovaly podmínky námořní přepravy, manipulace a tepelné upínání.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on evaluation of the contribution of thin film to increase corrosion resistance of shrink fit chucks. The samples with thin film are compared to conventional shrink fit chucks with mass finishing surface and shot peened surface samples. Diploma thesis compares the corrosion resistance of surface finishing and suitability of the mass finishing and shot peening process in terms of corrosion resistance. The corrosion tests simulated conditions of sea transportation, handling and thermal clamping.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burda_DP_2018.pdfPlný text práce6,22 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni-Burda.pdfPosudek vedoucího práce869,44 kBAdobe PDFView/Open
Posudek - Burda.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Burda-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce272,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.