Title: Hodnocení kritické velikosti vměstků ve vysokopevných ocelích z hlediska iniciace únavových trhlin.
Authors: Bergmanová, Petra
Advisor: Kasl Josef, Doc. RNDr. CSc.
Referee: Polívka Vratislav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31620
Keywords: böhler t552;böhler t671;ocel x12crnimov12-3;astm e2283 08;statistiky extrémních hodnot;irmse;areamax
Keywords in different language: böhler t552;böhler t671;steel x12crnimov12-3;astm e2283 08;statistics of extreme values;irmse;areamax
Abstract: Cílem DP je vypracování postupu hodnocení mikročistoty ocelí se zvýšenou únavou pevností dosaženou snížením množství vměstků metodou: Na základě naměřených hodnot velikostí nekovových vměstků metodou obrazové analýzy bude provedeno hodnocení mikročistoty klasickým postupem a metodami statistik extrémních hodnot. Z nich bude vybrána nejvhodnější metodika a zpracován pracovní postup.
Abstract in different language: The aim of the DP is to develop a procedure for the evaluation of the micro-cleanness of steels with increased fatigue strength achieved by reducing the number of inclusions by the method: Based on the measured values of the non-metal inclusions sizes by means of the image analysis method, micro-purity evaluation will be carried out using the classic procedure and the methods of extreme value statistics. Of these, the most appropriate methodology and workflow will be selected.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Bergmanova.pdfPlný text práce7,17 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP - Bergmanova.pdfPosudek oponenta práce299,21 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP Bergmanova, 2018.pdfPosudek vedoucího práce195,63 kBAdobe PDFView/Open
Bergmanova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce268,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.