Název: Vnímání města Plzně jako hlavního města evropské kultury 2015
Další názvy: The perception of the city of Pilsen as European Capital of Culture 2015
Autoři: Vainfurtová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jiří
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3164
Klíčová slova: Plzeň;Evropské hlavní město kultury;Plzeň 2015;monitoring tisku;marketingová komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: Pilsen;European capital of culture;Pilsen 2015;press monitoring;marketing communication
Abstrakt: Tato bakalářské práce se zabývá vnímáním města Plzně jako Evropského hlavního města kultury 2015. Práce je rozdělena do několika částí. První z nich stručně popisuje proces udílení prestižního titulu, jeho význam, výhody a nevýhody. Následují dva příklady bývalých Evropských hlavních měst kultury - úspěšného (Liverpool 2008) a neúspěšného (Vilnius 2009). Stěžejní část bakalářské práce je zaměřena na monitoring tisku a jeho analýzu. Cílem je zjistit, jak je město Plzeň vnímáno v České republice a zahraničí. Závěrečná část je věnována marketingové komunikaci projektu "Plzeň - 2015". Jsou zde vyhodnoceny cíle, kterých by město Plzeň chtělo dosáhnout. V samotném závěru práce jsou pak navrhnuta další opatření, která by mohla pomoci zefektivnit marketingovou komunikaci celého projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is about the perception of the city of Pilsen as European Capital of Culture 2015. The work is divided into several parts. The first of them shortly describes the process of giving the prestigious title, its sense, advantages and disadvantages. Then there are two examples of former European Capitals of Culture - successful Liverpool 2008 and not successful Vilnius 2009. The key part of this thesis is focused on the press monitoring and its analysis. The objective is to find out how is the city of Pilsen percieved in the Czech Republic and abroad. The final part is about the marketing communication of the project "Pilsen - 2015". The aims that the city of Pilsen would like to reached are evaluated there. At the end of the thesis it includes recommendations for more effective marketing communication of whole project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Vainfurtova Martina.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vainfurtova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vainfurtova - O.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vainfurtova.pdfPrůběh obhajoby práce185,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3164

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.