Title: Vnímání města Plzně jako hlavního města evropské kultury 2015
Other Titles: The perception of the city of Pilsen as European Capital of Culture 2015
Authors: Vainfurtová, Martina
Advisor: Ježek, Jiří
Referee: Kaňka, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3164
Keywords: Plzeň;Evropské hlavní město kultury;Plzeň 2015;monitoring tisku;marketingová komunikace
Keywords in different language: Pilsen;European capital of culture;Pilsen 2015;press monitoring;marketing communication
Abstract: Tato bakalářské práce se zabývá vnímáním města Plzně jako Evropského hlavního města kultury 2015. Práce je rozdělena do několika částí. První z nich stručně popisuje proces udílení prestižního titulu, jeho význam, výhody a nevýhody. Následují dva příklady bývalých Evropských hlavních měst kultury - úspěšného (Liverpool 2008) a neúspěšného (Vilnius 2009). Stěžejní část bakalářské práce je zaměřena na monitoring tisku a jeho analýzu. Cílem je zjistit, jak je město Plzeň vnímáno v České republice a zahraničí. Závěrečná část je věnována marketingové komunikaci projektu "Plzeň - 2015". Jsou zde vyhodnoceny cíle, kterých by město Plzeň chtělo dosáhnout. V samotném závěru práce jsou pak navrhnuta další opatření, která by mohla pomoci zefektivnit marketingovou komunikaci celého projektu.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is about the perception of the city of Pilsen as European Capital of Culture 2015. The work is divided into several parts. The first of them shortly describes the process of giving the prestigious title, its sense, advantages and disadvantages. Then there are two examples of former European Capitals of Culture - successful Liverpool 2008 and not successful Vilnius 2009. The key part of this thesis is focused on the press monitoring and its analysis. The objective is to find out how is the city of Pilsen percieved in the Czech Republic and abroad. The final part is about the marketing communication of the project "Pilsen - 2015". The aims that the city of Pilsen would like to reached are evaluated there. At the end of the thesis it includes recommendations for more effective marketing communication of whole project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Vainfurtova Martina.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Vainfurtova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Vainfurtova - O.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Vainfurtova.pdfPrůběh obhajoby práce185,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.