Title: NDR a obrodný proces v Československu v roce 1968
Other Titles: The German Democratic Republic and the Revival Process of 1968 in Czechoslovakia
Authors: Zezula, Lukáš
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31645
Keywords: ndr;pražské jaro;politika sed;národní lidová armáda;reakce tisku;postoj obyvatelstva
Keywords in different language: gdr;prague spring;policy of the social unity party of germany;national people's army;reaction of the press;public responses
Abstract: Anotace: Předložená diplomová práce analyzuje přístup východoněmeckého režimu k politické a společenské liberalizaci ČSSR v průběhu roku 1968. Postoj vládnoucí SED k Pražskému jaru se jasně odrážel i na stránkách deníků vydávaných v NDR. Autor proto dále ukazuje, jak události v Československu reflektovala vybraná periodika. Pozornost věnuje i ohlasům na tzv. socialismus s lidskou tváří mezi východoněmeckou veřejností. Zde dospívá k závěru, že tamní občané i přes zjevné sympatie k myšlenkám či protagonistům obrodného procesu zůstávali spíše pasivní. V důsledku toho mohl totiž Walter Ulbricht společně s dalšími vedoucími představiteli SED snáze vyvíjet nátlak na reformní křídlo KSČ.
Abstract in different language: Presented master thesis analyses the approach of the East German regime to political and social liberalization of the Czechoslovak Socialist Republic during 1968. The position of the ruling SED to the Prague Spring was clearly reflected on the pages of the newspapers published in the GDR. The author therefore shows how the events in Czechoslovakia were reflected in selected periodicals. Attention is devoted to public reactions to the so-called socialism with a human face in East Germany. The author comes to the conclusion that GDR citizens, despite their apparent sympathy with the ideas or protagonists of the Prague Spring, remained rather passive. As a result of this fact, Walter Ulbricht and others SED leaders, were more likely to exert pressure on the CPC's reform wing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - DP Lukas Zezula 2018.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Zezula - V.pdfPosudek vedoucího práce569,5 kBAdobe PDFView/Open
Zezula - O.pdfPosudek oponenta práce584,07 kBAdobe PDFView/Open
Zezula - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce218,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.