Title: Cesta ke zrušení otroctví v Britském impériu
Other Titles: The Pathway to Abolition of Slavery in the British Empire
Authors: Ševčíková, Barbora
Advisor: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31648
Keywords: zrušení otroctví;velká británie;abolicionismus;britské impérium;william wilberforce;britská západní indie;otroctví;obchod s otroky.
Keywords in different language: abolition of slavery;great britain;abolitionism;british empire;william wilberforce;british west indies;slavery;slave trade.
Abstract: Tématem této práce je abolicionistické hnutí ve Velké Británii a legislativní proces, který vedl k zákazu obchodu s otroky a otroctví v britském impériu. Práce na úvod předkládá stručný přehled britského zapojení do obchodu s otroky a otroctví a jeho zákonného ukotvení. Těžištěm zájmu práce je formování a činnost abolicionistického hnutí ve Velké Británii a politický boj o přijetí zákonů o zákazu obchodu s otroky (1807) a otroctví (1833). Práce se také zabývá důsledky uplatňování a prosazování těchto zákonů.
Abstract in different language: The theme of this thesis is the abolitionist movement in Great Britain and the legislative process that led to the abolition of slave trade and slavery in the British Empire. The paper introduces a brief overview of British involvement in the slave trade and slavery and its legal background. The thesis mainly focuses on the creation and activity of the abolitionist movement and political struggle for the adoption of laws prohibiting slave trade (1807) and slavery (1833). Autor also considers the consequences of application and enforcement of these laws.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Sevcikova 2018.pdfPlný text práce659,17 kBAdobe PDFView/Open
Sevcikova - V.pdfPosudek vedoucího práce573,1 kBAdobe PDFView/Open
Sevcikova - O.pdfPosudek oponenta práce561,34 kBAdobe PDFView/Open
Sevcikova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce201,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31648

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.