Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPodpera Milan, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorPeroutková, Kateřina
dc.date.accepted2018-9-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:13:20Z-
dc.date.available2017-6-12
dc.date.available2019-03-15T10:13:20Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-19
dc.identifier74088
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31660-
dc.description.abstractV teoretické části se zaměřuji na předškolní věk a s ním spojené vytváření pravidel a prosociální chování. V praktické části se zaměřuji na to, jak v mateřských školách vytvářejí pravidla mezilidského chování. Jak se dětem daří tyto pravidla dodržovat. Jaký má učitelka vztah a přístup k dětem a děti k sobě navzájem. Pomocí realizace integrovaného bloku bylo mojí snahou podpořit vzájemné prosociální chování a empatii dětí.cs
dc.format46, XX (94 287)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpředškolní věkcs
dc.subjectsocializacecs
dc.subjectemocecs
dc.subjectempatiecs
dc.subjectprosociální chovánícs
dc.subjectefektivní komunikacecs
dc.subjectpravidlacs
dc.titlePodpora prosociálního chování: vytváření pravidel ve vybraných mateřských školáchcs
dc.title.alternativeSupport Prosocial Behavior: Creating Rules in Selected Kindergartensen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedIn the theoretical part, I focus on pre-school age and associated rules and prosocial behavior. In the practical part, I focus on how to create rules of interpersonal behavior in kindergartens. How can children keep these rules. How does a teacher have a relationship and approach to children and children with each other. Through the implementation of the integrated block, my efforts were to support mutual pro-social behavior and empathy of children.en
dc.subject.translatedpre-school ageen
dc.subject.translatedsocializationen
dc.subject.translatedemotionsen
dc.subject.translatedempathyen
dc.subject.translatedprosocial behavioren
dc.subject.translatedeffective communicationen
dc.subject.translatedrulesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Finale_KP PDF.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
Peroutkova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Peroutkova OP.pdfPosudek oponenta práce617,07 kBAdobe PDFView/Open
Peroutkova O.pdfPrůběh obhajoby práce332,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.