Title: Mapování životních cest rodin dětí předškolního věku s Downovým syndromem
Other Titles: Mapping life journeys of families with pre-school aged children with Down syndrome
Authors: Prokopcová, Tereza
Advisor: Káňová Šárka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31663
Keywords: mentální postižení;downův syndrom;vývoj dítěte s downovým syndromem;rodina;mateřská škola
Keywords in different language: mental disability;down syndrome;evolution of child with down syndrome;family;kindergarten
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem mapování životních cest rodin dětí v předškolním věku s Downovým syndromem. Cílem práce bylo zmapovat životní cesty vybraných lidí s Downovým syndromem v období předškolního věku z pohledu jejich rodin. Teoretická část slouží k vysvětlení základních pojmů. V návaznosti na ni je popisována metodologie výzkumného šetření. Výzkumné šetření probíhalo s vybranými respondenty, kterým se narodilo dítě s Downovým syndromem. Výsledky výzkumného šetření vycházejí z výpovědí respondentů.
Abstract in different language: This bachelor's thesis looks into life journeys of pre-school aged children with Down syndrome. The aim of this thesis is to document life journeys of selected children with Down syndrome mainly from their family's point of view. The theoretical part describes basic terms and methods of research used. The research is based on interviews with parents who are raising children with Down syndrome.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce - Prokopcova_ Tereza.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Prokopcova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Prokopcova OP.pdfPosudek oponenta práce488,11 kBAdobe PDFView/Open
Prokopcova O.pdfPrůběh obhajoby práce394,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.