Title: Zpracování Jirousovy Velikonoční pohádky různými metodami dramatické výchovy v mateřské škole
Other Titles: Jirous´s Easter fairy tale adaptation with various methods of dramatic education for nursery school
Authors: Jurášová, Lucie
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31667
Keywords: dramatická výchova;metody dramatické výchovy;hra;předškolní vzdělávání;realizace;velikonoční pohádka
Keywords in different language: dramatic education;methods of dramatic education;drama;preschool education;realization;easter fairy tale
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na metody dramatické výchovy, pomocí kterých děti seznamuji s Velikonoční pohádkou od Ivana Martina Jirouse. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám dramatickou výchovou a jejími metodami, hrou a předškolním vzděláváním. V praktické části poté realizuji připravený integrovaný blok v mateřské škole Tymákov.
Abstract in different language: The bachelor work is focused on methods of dramatic education, through which children are get to know with the Ivan Martin Jirous´s Easter fairy tale. This work is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part I deal with drama education and its methods, drama and preschool education. In the practical part I realize the prepared integrated block in preschool Tymakov.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Lucie-Jurasova.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFView/Open
Jurasova VP.pdfPosudek vedoucího práce519,11 kBAdobe PDFView/Open
Jurasova OP.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Jurasova O.pdfPrůběh obhajoby práce353,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31667

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.