Title: Diagnostika jazykového vývoje u dětí předškolního věku v rámci běžné mateřské školy
Other Titles: The diagnosis of the language development of pre-school children in a nursery school
Authors: Kotorová, Karolína
Advisor: Káňová Šárka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31669
Keywords: diagnostika;jazykový vývoj;jazykové roviny;řeč;vývoj řeči
Keywords in different language: diagnosis;language development;linguistic levels;speech;speech development
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou jazykového vývoje u dětí předškolního věku v rámci běžné mateřské školy. Teoretická část byla zpracovaná na základě odborné literatury a zabývá se pojmem řeč, vývoj řeči, faktory ovlivňujícími její vývoj, dělením řeči na jazykové roviny, analýzou jednotlivých jazykových rovin a pedagogickou diagnostikou. Další část práce představuje metodologii zahrnující výzkumný problém, cíle výzkumu, metody sběru dat, charakteristiku místa výzkumu a výzkumného vzorku. Empirická část obsahuje vlastní výzkumné šetření, které bylo realizováno v konkrétní mateřské škole u vybraných dětí formou pozorování a vypracováním diagnostických testů, analýzu výsledků jednotlivých diagnostik a doporučení pro praxi.
Abstract in different language: This final thesis deals with the diagnostics of language development of children of preschool age in the environment of an average nursery school in the Czech Republic. The thesis is divided into several parts. The theoretical part is based on the relevant scientific sources and it covers topics such as: language, language development, the factors which influence language development, dividing language into several linguistic categories and pedagogical diagnostics. Another part of the thesis is dedicated to methodology. There are the research problem, the goals of the research, methods of data collecting, and the characteristics of the place of the research and of the research sample. The empirical part contains the research, which was realized in a particular nursery school. A selected group of children was chosen, and this group was observed, and the children were given the specific diagnostic tests. The results were analyzed, and recommendations were made for them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kotorova pdf.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Kotorova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Kotorova OP.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Kotorova O.pdfPrůběh obhajoby práce348,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.