Název: Biomechanika a stavba transfemorálních protéz
Další názvy: Biomechanic and construction of transfemoral prostheses
Autoři: Janda, Kryštof
Vedoucí práce/školitel: Křen Jiří, Prof. Ing. CSc.
Oponent: Firýtová Rita, Mgr.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31681
Klíčová slova: biomechanika;transfemorální protézy;stavba transfemorálních protéz;biomechanika kolenních kloubů;stehenní amputace
Klíčová slova v dalším jazyce: biomechanics;transfemoral prosthesis;construction of transfemoral prosthesis;biomechanics of knee joints;above-knee amputation
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na stavbu transfemorálních protéz s využitím znalostí biomechaniky. V práci jsou popsány vybrané aspekty důležité pro dobré řešení problémů stavby transfemorálních protéz s využitím informací ze zahraniční i domácí odborné literatury a možností dalšího využití jako ucelený odborný text.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis focuses on the construction of transfemoral prostheses using the knowledge of biomechanics. The thesis describes selected aspects important for the good solution of the problems of transfemoral prosthesis construction using information from foreign and domestic literature and possibilities of further use as a comprehensive expert text.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Krystof Janda.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janda - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janda - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce161,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Janda.pdfPrůběh obhajoby práce453,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31681

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.