Název: Evaluace internetové stránky vybraného kraje České republiky určené pro turisty
Další názvy: Web site evaluation of selected Czech region designed for tourists
Autoři: Vyskočilová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3169
Klíčová slova: Internet;internetový marketing;turistický informační portál;webová prezentace
Klíčová slova v dalším jazyce: Internet;Internet marketing;tourist information portal;web presentation
Abstrakt: Předložená práce se zaměřuje na hodnocení webových stránek oficiálního turistického portálu Plzeňského kraje ? Turistů ráj ? jakožto nejpohodlnějšího zdroje informací pro turisty. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá Internetem, jeho rolí v marketingu a hlavními zásadami prezentace subjektu na Internetu. Praktická část pojednává o možném členění České republiky z hlediska cestovního ruchu, objasňuje výběr členění na jednotlivé kraje a následně jsou porovnávány oficiální webové prezentace věnované cestovnímu ruchu jednotlivých krajů. Stěžením práce je turistický portál Turistů ráj, který je podrobně analyzován a dle předem stanovené metodiky srovnáván s konkurenčními krajskými turistickými prezentacemi. Na základě provedené analýzy a důkladného srovnání byl navržen soubor doporučení pro eliminaci zjištěných nedostatků a zkvalitnění webové prezentace.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on the evaluation of the official tourist portal of the Pilsen Region - Tourist Paradise - as the most suitable source of information for tourists. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the Internet, its role in marketing, and the main principles of presenting a subject on the Internet. The practical part deals with the possible division of the Czech Republic in terms of tourism, explains the selection by region, and then the official tourist websites of individual regions are compared. The core of the work is the tourist website called Tourist Paradise, which is analyzed in detail and compared to its rival tourist presentations of other regions according to the predetermined methodology. A set of recommendations to eliminate the identified drawbacks and to improve the website has been designed based on the thorough analysis and comparison.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - VYSKOCILOVA Tereza, 2012.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vyskocilova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vyskocilova - O.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vyskocilova.pdfPrůběh obhajoby práce187,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3169

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.