Title: Význam motorického učení v ergoterapii centrálních paréz.
Other Titles: Meaning of motor learning in occupational therapy central paresis
Authors: Kratochvílová, Michaela
Advisor: Zahradnická Ilona, PhDr.
Referee: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31692
Keywords: centrální paréza;cévní mozková příhoda;motorické učení;úchop;ergoterapeutická intervence
Keywords in different language: central paresis;stroke;motor learning;grip;occupation therapy intervention
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou motorického učení u centrálních paréz z ergoterapeutického hlediska. Terapeutická intervence je založena na neurofyziologických metodách, konkrétně PNF a placingu kombinovaných s handlingem. Teoretickou část tvoří kapitoly, které se zabývají motorickým učením, neuroplasticitou, cévní mozkovou příhodou a neurofyziologickými metodami. Praktická část se zaměřuje na úchopovou schopnost paretické ruky, která je hodnocena u válcového úchopu. Výzkum je založen na čtyřech kazuistických šetřeních, jejichž výsledky jsou znázorněny a diskutovány v závěrečné části práce.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with problems of motor learning in central paresis from the ergotherapeutic point of view. Therapeutic intervention is based on neurophysiological methods, namely PNF and placing. Methods are combinated with handling. The theoretical part consists of chapters which dealing motor learning, neuroplasticity, stroke and neurophysiological methods. The practical part focuses on the gripping ability of the paretic hand, which is evaluated in the cylindrical grip. The research is based on four case studies. The results are illustrated and discussed in the final part of the bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Kratochvilova.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce455,58 kBAdobe PDFView/Open
BP - Kratochvilova.pdfPrůběh obhajoby práce61,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.