Title: Stabilizační cvičení kolenního kloubu v prevenci zranění v alpském lyžování
Other Titles: Stabilization exercises of the knee joint as a prevention of injuries in alpine skiing
Authors: Kulich, Václav
Advisor: Rybová Štěpánka, Mgr.
Referee: Vlčková Iva, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31707
Keywords: kolenní kloub;stabilizace;alpské lyžování;neuromuskulární kontrola
Keywords in different language: knee joint;stabilization;alpine skiing;neuromuscular control
Abstract: Cílem této práce je zjistit vliv neuromuskulárního tréninku na stabilizaci kolenního kloubu. A na základě poznatků o mechanismu poškození kolenního kloubu u sjezdových lyžařů vytvořit cvičební jednotku s cílem prevence zranění kolenního kloubu. V práci je obsažena teoretická část, ve které je popsána funkční anatomie kolenního kloubu, neuromuskulární systém, poranění kolenního kloubu a biomechanika sjezdového lyžování. Praktická část zkoumá vliv trupové stabilizace na stabilizaci kolenního kloubu. A zkoumá, zda je možno zlepšit stabilizaci kolenního kloubu neuromuskulárním tréninkem.
Abstract in different language: The aim of this study is to find out the influence of neuromuscular traing of the knee joint. And based on knowledge about mechanism of knee injury in alpine skiing create training protocol targeted to prevention of injuries in alpine skiing. The thesis contains a theoretical part, which describes functional anatomy of the knee joint, neuromuscular system, knee joint injury and biomechanics of skiing. The practical part examines the effect of core stabilization on the knee joint stabilization. And examines whether, knee joint stabilization can be improved by neuromuscular training.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-KULICH.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Kulich - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Kulich - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
BP - Kulich.pdfPrůběh obhajoby práce449,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.