Title: Sledování změn rozsahu pohybu u techniky fasciálního strečinku
Other Titles: Monitoring changes in range of motion at fascial stretching techniques
Authors: Popovičová, Věra
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Rybová Štěpánka, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31711
Keywords: fascie;rozsah pohybu v kyčelním kloubu;fasciální strečink;jóga;foam rolling;manuální a pohybová terapie fasciální tkáně
Keywords in different language: fascia;range of motion in hip joint;fascial stretching;yoga;foam rolling;manual and movememt therapy of fascial tissue
Abstract: Bakalářská práce se zabývá fasciální tkání a možnostmi, které práce s touto tkání, nabízí. Popisuje nejnovější poznatky a vědecké výzkumy, které aktuálně v této oblasti probíhají. Poskytuje též informace o současných terapeutických možnostech, jimiž lze fasciální tkáň ovlivnit nebo skrze ni působit na regulační, imunitní a regenerační procesy v lidském organismu. Přibližuje metodu fasciálního strečinku s prvky foam rollingu a hatha jógy. Na základě výsledků souboru 15 probandů, 7 žen a 8 mužů, s věkovým průměrem 29,8 let, předkládá relevantní vliv této metody na rozsah pohybu v kyčelním kloubu.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the fascial tissue and the possibilities, which work with this tissue, offers. It describes the latest findings and scientific research currently under way. It also provides information on the contemporary therapeutic options that can affect the fascial tissue or act through this tissue upon regulatory, immune and regenerative processes in the human body. It also approaches fascial stretching with techniques of foam rolling and hatha and jin yoga. Based on the results of a group of 15 probands, 7 women and 8 men, with a mean age of 29.8 years, relevant effect of this method on the range of motion in hip joint is indicated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Vera Popovicova.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
Popovicova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Popovicova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce181,5 kBAdobe PDFView/Open
BP - Popovicova.pdfPrůběh obhajoby práce470,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31711

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.