Title: Využití ischemické komprese ve fyzioterapii
Other Titles: Use of ischemic compression in physiotherapy
Authors: Rybka, Miroslav
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Vlčková Iva, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31714
Keywords: ischemická komprese;reflexní bod;trigger point;spoušťový bod;reflexní změna;bolest.
Keywords in different language: ischemic compression;reflex point;trigger point;reflex change;pain.
Abstract: Tato bakalářská práce se podrobněji zabývá metodou ischemické komprese k ošetření trigger pointů v trapézovém svalu. Bylo použito objektivního i subjektivního hodnocení bolesti v místě trigger pointů před a po aplikaci ischemické komprese. Účinky ischemické komprese se testovaly na skupině 50 lidí. Z výsledků měření vyplývá, že u většiny probandů po aplikaci ischemické komprese dochází k odstranění trigger pointů, nebo aspoň k útlumu. Většina nalezených trigger pointů odpovídá rozmístění trigger pointů dle autorů Travellové a Simonse.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the method of ischemic compression used in order to deal with trigger points in the trapezius muscle. Both objective and subjective assessments of pain at the trigger points before and after applying ischemic compression were used. The effects of ischemic compression were tested on 50 research participants. The results show that after ischemic compression is applied, the trigger points are eliminated, or at least diminished amongst most participants. The majority of found trigger points correspond with the arrangement of trigger points according to Travell and Simons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rybka_Miroslav.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Rybka - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Rybka - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce191 kBAdobe PDFView/Open
BP - Rybka.pdfPrůběh obhajoby práce450,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.