Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKott Otto, MUDr. CSc.
dc.contributor.authorNárožná, Andrea
dc.contributor.refereeVlčková Iva, Mgr.
dc.date.accepted2018-6-18
dc.date.accessioned2019-03-15T10:13:41Z-
dc.date.available2017-6-20
dc.date.available2019-03-15T10:13:41Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier76567
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31721
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá možnostmi využití oboru Fyzioterapie k prevenci a terapii zranění ledních hokejistů. V první části práce, je stručně popsána historie, charakteristika a pravidla ledního hokeje. Dále je v této části zmíněna výzbroj a výstroj, sezónní tréninkový cyklus a dovednosti hráče. V poslední řadě jsou zde popsány fyzické a psychické nároky na hráče. Druhá část práce je zaměřena na konkrétní úrazy, které se u hráčů vyskytují nejčastěji. Je zde popsáno výzkumné šetření, které proběhlo se spoluúčastí extraligových týmů ledního hokeje. Data jsou zpracovány do grafů a úrazy jsou řazeny dle anatomických oblastí. V průběhu praktické části jsou popsány možnosti terapie fyzioterapeuta. Dále je také zmíněna prevence, která zahrnuje kompenzační cvičení, protahovací cvičení, uvolňovací cvičení, posilování, regeneraci, samotný trénink hráče a alternativní kompenzaci, jako je například taping a kineziotaping.cs
dc.format94 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlední hokej - hokej - úrazy - fyzioterapie - prevence - terapie - sportcs
dc.titleFyzioterapie v terapii a prevenci nejčastějších úrazů v ledním hokeji (rešeršní práce)cs
dc.title.alternativeThe significance of physiotherapy in regards to the treatment and therapy of the most common injuries in ice-hockey. (research)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor thesis deals with the possibilities of using physiotherapy for the prevention and therapy of various injuries incurred by ice - hockey players. The first part of the work briefly describes the history, characterstics and rules of ice - hockey. Equipment and gear, seasonal training cycles and the skills of the player are also mentioned. In addition, the physical and psychological demands on the player cannot be omitted. The second part of this thesis focuses on specific injuries which can most frequently be incurred by players. The research described in this section was completed with the co-operation of extra league ice - hockey teams. Data is presented in graphical form and the injuries are arranged according to anatomical areas. The practical section deals with the methods of physiotherapy. Also mentioned is prevention which includes compensatory exercise, stretching, strenght training, regeneration, the training session itself and alternative compensations such as taping and kinesio taping.en
dc.subject.translatedice hockey - hockey - injuries - physiotherapy - prevention - therapy - sporten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - finalni verze - Andrea Narozna 2018 (22).pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Narozna - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce398,21 kBAdobe PDFView/Open
Narozna - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
BP - Narozna.pdfPrůběh obhajoby práce453,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.