Title: Tvorba podkladů pro inovaci výuky Technické Informatiky v C# jazyce
Other Titles: Creation of materials for innovation in Technical IT classes using C# language
Authors: Pompl, Michael
Advisor: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31780
Keywords: programování;jazyk;c#;rozhodování;analýza;informatika;podklady;inovace
Keywords in different language: programming;language;c#;decision;analysis;informatics;documentation;inovation
Abstract: Zaměření BP na tvorbu podkladů k výuce technické informatiky vztažené k přednáškám. Bylo zkoumáno několik zdrojů. Pomocí rozhodovací analýzy provedené Saatyho maticí byl stanoven nejvhodnější základ k tvorbě podkladů. Na základě výsledku z analýzy byla postupně tvořena osnova. K jednotlivým tématům z osnovy byl tvořen obsah na základě zkoumaných zdrojů. Záměrem bylo zakomponovat do obsahu podkladů tématiku strojírenství. Posledním výstupem práce je krátká vzorová prezentace vztahující se k jednomu z témat v osnově dokumentu.
Abstract in different language: The main goal of bachelor thesis is the creation of a support documentation for technical informatics. The documentation is based on TI lectures. There was a research of several resources. With the useage of decision analysis (Saaty´s matrix) the most suitable option for creating documentation was decided. The sylablus of documentation was created based on the result of analysis. A contet was created for each of the topic included in the sylablus. Excercises with engineering background were inserted into the documentation. The last outcome of the thesis is a short presentation which has a contet about one topic from created document.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pompl_Michael_BP.pdfPlný text práce5,86 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_BP_Pompl.pdfPosudek vedoucího práce584,24 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_BP_Pompl.pdfPosudek oponenta práce599,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba_BP_Pompl.pdfPrůběh obhajoby práce535,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.