Title: Tvorba montážní návodky s využitím rozšířené reality
Other Titles: Creation of Assembly Instructions with use of Augmented Reality
Authors: Kubr, Jan
Advisor: Polcar Jiří, Ing.
Referee: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31783
Keywords: ar;vr;virtual reality;marker;vuforia;artoolkit;rozšířená realita;tracking
Keywords in different language: ar;augmented reality;vr;virtual reality;marker;vuforia;artoolkit;tracking
Abstract: Bakalářská práce se zabývá seznámením s pojmem Augmented Reality, ukázkou využití AR v různých odvětví a porovnáním použitelných softwarů. Cílem je vytvoření pracovní návodky použitelné na platformě Android. Přínosem je použití vytvořené návodky v servisu.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with knowing the term Augmented Reality, illustration of usage the AR in various industry and comparing usable software. The goal is to create working instructions that will be usable on Android platform. The benefit is usage of the created manual in service.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BK_bezzadani.pdfPlný text práce3,44 MBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_BP_Kubr.pdfPosudek oponenta práce927,87 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_BP_Kubr.pdfPosudek vedoucího práce534,56 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba_BP_Kubr.pdfPrůběh obhajoby práce591,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.