Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKolingerová Ivana, Prof. Dr. Ing.
dc.contributor.authorHruda, Lukáš
dc.contributor.refereeKolcun Alexej, Mgr. CSc.
dc.date.accepted2018-6-18
dc.date.accessioned2019-03-15T10:14:22Z-
dc.date.available2017-9-1
dc.date.available2019-03-15T10:14:22Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-17
dc.identifier74687
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31788
dc.description.abstractZrcadlová symetrie je vlastnost, která se vyskytuje u mnoha reálných objektů. Její znalost muže být velice užitečná v mnoha aplikacích, jako zarovnání objektů, komprese, symetrická editace nebo rekonstrukce neúplných objektů. K získání znalosti o symetrii, která je použitelná v podobných aplikacích, je často zapotřebí použití robustního algoritmu pro detekci symetrie, jelikož mnoho objektů nevykazuje perfektní symetrii, ale pouze přibližnou. V tomto textu bude popsána nová metoda pro detekci roviny zrcadlové symetrie pro 3D objekty, která je použitelná jak pro perfektně, tak pro přibližně symetrické objekty. Tato metoda navíc funguje na objektech reprezentovaných pouze množinou bodů, a tudíž neklade prakticky žádné požadavky na vstupní data.cs
dc.format68 s. (120 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsymetriecs
dc.subjectzrcadlová symetriecs
dc.subjectrovinacs
dc.subjectrovina symetriecs
dc.subjectgeometriecs
dc.subject3dcs
dc.subjectmnožina bodůcs
dc.subjectpoint cloudcs
dc.titleHledání symetrie v geometrických modelechcs
dc.title.alternativeSymmetry Detection in Geometric Modelsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedReflectional symmetry is a potentially very useful feature which many real world objects exhibit. Its knowledge can be used in variety of applications such as object alignment, compression, symmetrical editing or reconstruction of incomplete objects. To acquire the symmetry information usable in such applications, often a robust symmetry detection algorithm needs to be used since most objects are not perfectly symmetrical and exhibit only approximate symmetry. In this thesis a new method for detecting the plane of reflectional symmetry for 3D objects is proposed which works on perfectly as well as approximately symmetrical objects. Furthermore, the proposed method works on point clouds and therefore puts virtually no constraints on the input data.en
dc.subject.translatedsymmetryen
dc.subject.translatedreflectional symmetryen
dc.subject.translatedplaneen
dc.subject.translatedplane of symmetryen
dc.subject.translatedgeometryen
dc.subject.translated3den
dc.subject.translatedset of pointsen
dc.subject.translatedpoint clouden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis.pdfPlný text práce5,74 MBAdobe PDFView/Open
A16N0015Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce407,15 kBAdobe PDFView/Open
A16N0015Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce449,18 kBAdobe PDFView/Open
A16N0015Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce251,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.