Title: Marketingový plán firmy Laktos, a. s.
Other Titles: Marketing plan of Laktos, a. s.
Authors: Prošková, Jana
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3179
Keywords: marketing;marketingový plán;SWOT analýza;akční plán
Keywords in different language: marketing;marketing plan;SWOT analysis;action plan
Abstract: Tato práce se věnuje popsání základních pojmů z marketingu a marketingového plánování. Dále také aplikací těchto teoretických poznatků do praxe.
Abstract in different language: This work deals with describing the basic concepts of marketing and marketing plan, and furthermore also deals with application of theoretical knowledge into practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Proskova_Jana.pdfPlný text práce458,73 kBAdobe PDFView/Open
Proskova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Proskova- O.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Proskova.pdfPrůběh obhajoby práce192,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.