Název: Marketingový plán firmy Laktos, a. s.
Další názvy: Marketing plan of Laktos, a. s.
Autoři: Prošková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3179
Klíčová slova: marketing;marketingový plán;SWOT analýza;akční plán
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing plan;SWOT analysis;action plan
Abstrakt: Tato práce se věnuje popsání základních pojmů z marketingu a marketingového plánování. Dále také aplikací těchto teoretických poznatků do praxe.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with describing the basic concepts of marketing and marketing plan, and furthermore also deals with application of theoretical knowledge into practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Proskova_Jana.pdfPlný text práce458,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Proskova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Proskova- O.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Proskova.pdfPrůběh obhajoby práce192,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3179

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.