Název: Implementace algoritmů šachové hry
Další názvy: Chess Algorithms Implementation
Autoři: Sehnal, Jan
Vedoucí práce/školitel: Matoušek Václav, Prof. Ing. CSc.
Oponent: Slavík Pavel, Prof. Ing. CSc.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31802
Klíčová slova: šachy;šachový algoritmus;statická ohodnocovací funkce;umělá inteligence
Klíčová slova v dalším jazyce: chess;chess algorithm;static evaluation function;artificial intelligence
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá technikami používanými pro realizaci šachových programů. Účelem první části, která je věnována analýze šachové hry, je identifikovat obecně platné principy, které je možné převést na programově realizovatelné prvky ohodnocovací funkce šachových pozic. Práce se dále zaměřuje na algoritmy používané k vyhledávání šachových tahů včetně technik používaných k dosažení vyšší hloubky vyhledávacího stromu. Implementační část popisuje tvorbu vlastního šachového programu a využívá postupy z analytické části práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the implementation of a chess program. The first part of the thesis is dedicated to chess game analysis. The main purpose of the first part is to identify general principles of the chess game which can be programatically transformed into components of a positional evaluation function. The analytical part also contains information about chess game search algorithms, including techniques which can be used to achieve greater search depth. The practical part of this thesis describes the implementation of a~chess engine by using techniques from the analytical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DiplomovaPraceSehnal.pdfPlný text práce911,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0060Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce432,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0060Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0060Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce318,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31802

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.