Title: Implementace algoritmů šachové hry
Other Titles: Chess Algorithms Implementation
Authors: Sehnal, Jan
Advisor: Matoušek Václav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Slavík Pavel, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31802
Keywords: šachy;šachový algoritmus;statická ohodnocovací funkce;umělá inteligence
Keywords in different language: chess;chess algorithm;static evaluation function;artificial intelligence
Abstract: Diplomová práce se zabývá technikami používanými pro realizaci šachových programů. Účelem první části, která je věnována analýze šachové hry, je identifikovat obecně platné principy, které je možné převést na programově realizovatelné prvky ohodnocovací funkce šachových pozic. Práce se dále zaměřuje na algoritmy používané k vyhledávání šachových tahů včetně technik používaných k dosažení vyšší hloubky vyhledávacího stromu. Implementační část popisuje tvorbu vlastního šachového programu a využívá postupy z analytické části práce.
Abstract in different language: This thesis deals with the implementation of a chess program. The first part of the thesis is dedicated to chess game analysis. The main purpose of the first part is to identify general principles of the chess game which can be programatically transformed into components of a positional evaluation function. The analytical part also contains information about chess game search algorithms, including techniques which can be used to achieve greater search depth. The practical part of this thesis describes the implementation of a~chess engine by using techniques from the analytical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplomovaPraceSehnal.pdfPlný text práce911,79 kBAdobe PDFView/Open
A16N0060Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce432,54 kBAdobe PDFView/Open
A16N0060Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
A16N0060Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce318,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31802

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.