Title: Sumarizace rozdílů v recenzních textech
Other Titles: Summarization of differences in review texts
Authors: Veverka, Michal
Advisor: Ježek Karel, Prof. Ing. CSc.
Referee: Konopík Miloslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31804
Keywords: kontrastní názorová sumarizace;latentní sémantická analýza;recenzní texty;sentiment;podobnost;rouge
Keywords in different language: contrastive opinion summarization;latent semantic analysis;review texts;sentiment;similarity;rouge
Abstract: S rozvojem obchodování po internetu se v posledních letech dostal do popředí nový typ automatické sumarizace. Kontrastní názorová sumarizace se zaměřuje především na recenzní texty a jejím cílem je z těchto textů vytvořit dva souhrny, pozitivní a negativní, které by zachycovaly rozdíly v cítění recenzentů za účelem lepší informovanosti zákazníků o kvalitě produktu. V této práci jsem navrhl extraktivní způsob kontrastní názorové sumarizace založený na známých způsobech výběru vět metodou Latentní sémantické analýzy (LSA) a také jsem navrhl nový způsob výběru vět specializovaný na tento konkrétní problém sumarizace. Všechny navržené metody jsem ověřil na ručně vytvořených souhrnech českých recenzních textů metrikou ROUGE.
Abstract in different language: The evolution of e-commerce brought with it a new type of automatic summarization. Contrastive opinion summarization is mainly used on product review texts. Its aim is the creation of two summaries, positive and negative, which capture the differences in the sentiment of reviewers for the purpose of better informativeness about the quality of the product in question. I designed an extractive approach for contrastive opinion summarization based on known methods of sentence selection via the Latent Semantic Analysis (LSA). I also created a new method of sentence selection using LSA which is specialized for this type of summarization. I evaluated these methods on manualy created summaries of czech review texts using the ROUGE metric.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mveverka_diplomova_prace.pdfPlný text práce823,37 kBAdobe PDFView/Open
A16N0064Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce674,12 kBAdobe PDFView/Open
A16N0064Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce434,15 kBAdobe PDFView/Open
A16N0064Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce201,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31804

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.