Název: Automatizovaná rekonstrukce rozhraní webových služeb reverzním inženýrstvím
Další názvy: Automated reconstruction of web-service interfaces by reverse engineering
Autoři: Hessová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Brada Přemysl, Doc. Ing. MSc., Ph.D.
Oponent: Daněk Jakub, Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31817
Klíčová slova: rest;jax-rs;jersey;spring mvc;roa;crce;idl;wadl;webové služby
Klíčová slova v dalším jazyce: rest;jax-rs;jersey;spring mvc;roa;crce;idl;wadl;web services
Abstrakt: V oblasti webových služeb patří v současnosti k nejpoužívanějším služby typu REST. Cílem této práce je rekonstrukce rozhraní REST služeb z archivu implementovaného pomocí platformy Java za účelem ověření kompatibility komponent, např. kompatibility serveru vzhledem k jeho klientům. Teoretická část se zabývá definicí toho, co to vlastně je rozhraní REST služby, a průzkumem existujících formátů pro jeho zachycení. Následuje analýza nejpoužívanějších technologií pro konstrukci REST služeb v Javě. V praktické části je navržen a implementován algoritmus pro rekonstrukci jejich rozhraní, který je integrován jako rozšíření do úložiště Component Repository supporting Compatibility Evaluation (CRCE) vyvíjeného na Katedře informatiky a výpočetní techniky na Západočeské univerzitě. Výstupem rozšíření je rozhraní REST služby, které je ve formě metadat uloženo do databáze pro možnost provádění dalších analýz.
Abstrakt v dalším jazyce: In the field of web services, REST services are currently very frequently used. The goal of this master thesis is to reconstruct REST service interface from an archive implemented on the Java platform in order to verify compatibility of components such as server compatibility with its clients. The theoretical part deals with the definition of what the REST service interface is and with the reasearch of existing formats for its description. Following is an analysis of the most used technologies for constructing the REST service interface in Java. In the practical part, an algorithm for its reconstruction is designed and implemented, which is integrated in a form of a plugin to the Component Repository supporting Compatibility Evaluation (CRCE) developed at the Department of Computer Science and Engineering at the University of West Bohemia. The plugin output is a REST service interface which is saved to a database in the form of metadata for the possibility of performing further analyses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hessova_A15N0059P.pdfPlný text práce942,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0059Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce408,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0059Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce369,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0059Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce214,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31817

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.