Title: Zdokonalení a automatizace nástrojů pro podporu vývoje softwaru
Other Titles: Software development tools improvements and automation
Authors: Rostás, Lukáš
Advisor: Holý Lukáš, Ing. Ph.D.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31819
Keywords: devops;continuous integration;collaborative lifecycle management;clm;nasazování software;rational team concert;rtc;urbancode deploy;ucd
Keywords in different language: devops;continuous integration;collaborative lifecycle management;clm;software;deployment;rational team concert;rtc;urbancode deploy;ucd
Abstract: Hlavním cílem této práce je navržení a implementace webové aplikace, která umožní po uložení pracovní položky v nástroji Rational Team Concert vyvolat nakonfigurovatelné akce. Akce existují dvojího druhu, a to emailové notifikace a volání RESTful API. Použitím druhé jmenované akce je možné volat vzdálený UrbanCode Deploy server, spouštět jeho aplikační procesy a vzdáleně tak spustit například nasazení. Aplikace umožní definovat pravidla, po jejichž splnění jsou akce spuštěny. Součástí programového vybavení je i RTC Eclipse plugin, který rozšiřuje funkčnost na straně RTC o volání aplikace, která vyhodnocuje pravidla a spouští akce.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to design and implement a web application that triggers configurable actions. Actions are triggered after saving work items in the Rational Team Concert tool. There are two types of actions that can be triggered. The first are email notifications and the second are RESTful API calls. The second action allows us to remotely control UrbanCode Deploy server and run its application processes. The system will allow us to define rules that have to be satisfied before the actions are triggered. The implemeted system consist of a web application and RTC Eclipse plugin that extends the RTC server. The plugin invokes the application that evaluates the rules and triggers the actions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rostas_DP.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
A15N0076Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce630,44 kBAdobe PDFView/Open
A15N0076Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce410,42 kBAdobe PDFView/Open
A15N0076Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce216,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.